Choď na obsah Choď na menu
 


Príťahy jednoručnej činky v predklone

Postavíte sa ku rovnej lavičke zo strany. Uchopíte jednoručnú činku napríklad do pravej ruky. ľavým kolenom sa opriete o lavičku , predkloníte sa a ľavou rukou (dlaňou) sa opriete o lavičku tak, že ruka je vystretá. Pravá noha je vystretá a opierate sa ňou o zem pre udržanie stability. Vo východzej pozícii pravú ruku s činkou máte vožne spustenú kolmo dole tak, že lakeť smeruje do strany. Pozeráte sa pred seba a chrbát máte vystretý. Činku priťahujete k oblasti pása tak, že lakeť smeruje popri telu za chrbát. Jednotlivé série vykonávate rukami striedavo. Počas prevedenia cviku dbajte na to, aby ste mali vystretý chrbát.

Príťahy veľkej činky v predklone nadhmatom

Postavte sa k vežkej činke pričom máte nohy od seba na šírku ramien a mierne pokrčené v kolenách. Predkloňte sa v bedrových kĺboch (nie v páse) pred seba a uchopte činku nadhmatom na šírku ramien kedy dlane smerujú k telu. Nadvihnite činku mierne nad zem do východzej pozícii. Chrbát máte vystretý a pozeráte sa pred seba. Začnite dvíhať záťaž z východzej pozícii k oblasti pása Pri zdvihoch lakte smerujú za chrbát. Konečná fáza pohybu nastane, keď sa činkou dotknete oblasti pása a záťaž spúšťate naspäť. Dbajte na to, aby ste sa počas prevedenia cviku pozerali pred seba a mali vystretý chrbát.

Príťahy veľkej činky v predklone podhmatom

Postavte sa k veľkej činke pričom máte nohy od seba na šírku ramien a mierne pokrčené v kolenách. Predkloňte sa v bedrových kĺboch (nie v páse) pred seba a uchopte činku podhmatom na šírku ramien kedy dlane smerujú od tela. Nadvihnite činku mierne nad zem do východzej pozícii. Chrbát máte vystretý a pozeráte sa pred seba. Začnite dvíhať záťaž z východzej pozícii k oblasti pása Pri zdvihoch lakte smerujú za chrbát. Konečná fáza pohybu nastane, keď sa činkou dotknete oblasti pása a záťaž spúšťate naspäť. Dbajte na to, aby ste sa počas prevedenia cviku pozerali pred seba a mali vystretý chrbát.